Carlos Caluwier (BE)

Carlos Caluwier woont en werkt in Zwevegem. Creatieve duizendpoot Carlos is een polyvalente kunstenaar: hij schildert, maakt ruimtelijk werk en werkt in verschillende materialen. Hij pendelt, opgenomen in een visuele wereld, heen en weer door zijn atelier tot alles zijn juiste vorm krijgt. Soms heeft schilderen en soms zijn werk voorrang in keramiek of plastic. Carlos maakt figuren die tot leven komen. Zijn bootfiguren op water zijn uniek.

Carlos Caluwier stelt het menselijk lichaam voorop en gaat dan op zoek naar eenvoudige vormen. Hij probeert al het overbodige weg te laten en tracht de esthetische vormen te behouden. Hij deed er lang over om uiteindelijk zijn beeldvorm te verkrijgen en noemde het dan “Corpus”. Hij speelt met het beeld op allerlei manieren, zonder verlies van 
uniciteit.

Caluwier werkt voornamelijk in keramiek, polyester, acrylaat en brons.

 

Carlos Caluwier lives and works in Zwevegem. Creative centipede Carlos is a polyvalent artist: he paints, makes spatial work and works in different materials. He commutes, absorbed into a visual world, back and forth through his studio until everything gets its proper shape. Sometimes painting and sometimes his work takes precedence in ceramics or plastic. Carlos creates figures that come to life. His boat figures on water are unique.

Carlos Caluwier puts the human body first and then goes in search of simple forms. He tries to leave out all that is unnecessary and tries to preserve the aesthetic forms. He took a long time to finally get his image and then called it "Corpus". He plays with the image in all sorts of ways, without losing uniqueness.

Caluwier mainly works in ceramics, polyester, acrylate and bronze.

Gallery